x
Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej).
Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Zamek Królewski na Wawelu
wyszukiwanie zaawansowane
wersja dla słabowidzących większy rozmiar czcionki
eSklep

PANEL KLIENTA

Zaloguj się
zarejestruj mnie »

TWÓJ KOSZYK

INFORMACJE OGÓLNE

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać
informacje o nowościach
zapisz się do newsletera:

przejdź na główną stronę Zamku Wawelskiego
Regulamin esklepu

Karta pozycjiKarta pozycji

Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy.
cena detaliczna: 20.00 zł
Cena po rabacie: 15.00 zł
zamów

Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy.

Publikacja zawiera artykuły: Antoni Mączak, Wprowadzenie do obrad.
Andrzej Marzec, Centrum i peryferie władz. Zróżnicowanie politycznego znaczenia Małopolan w monarchii Kazimierza Wielkiego. Zarys problematyki.
Jan Wroniszewski, Tenuty i tenutariusze w średniowiecznym województwie sandomierskim.
Janusz Smołucha, Dwór polski a problemy husytyzmu w wieku XV.
Henryk D. Wojtyska CP, Rola dworu królewskiego w utrwalaniu katolickiego charakteru państwa (wizja rzymska) w czasach panowania Zygmunta Augusta.
Marek Ferenc, Służba wojskowa dworzan króla Zygmunta Augusta.
Zdzisław Noga, Relacje władz miejskich Krakowa z dworem i urzędnikami państwowymi w wieku XVI.
Henryk Gapski, Wpływ „centrum wawelskiego” na kształtowanie się przestrzeni  społeczno-religijnej Krakowa pod koniec XVI i w pierwszej połowie wieku XVII.
Franciszek Leśniak, Król i jego miasta w województwie krakowskim (od wieku XVI do pierwszej połowy XVII).
Marceli Kosman, Stołeczne funkcje Wilna w dobie przedrozbiorowej.
Stanisław Grzybowski, Polskie Indie.
Henryk Lulewicz, Poselstwa polskie na Litwę po roku 1569.
Maciej Serwański, Kształtowanie się stronnictwa profrancuskiego na dworze polskim w wiekach XVI i XVII.
Jan Seredyka, Ministrowie „senatorskiego stanu” pomiędzy królem a szlacheckim sejmem w latach 1587-1668.
Urszula Augustyniak, Dwór i kraj w publicystyce  politycznej w czasach Wazów.
Ryszard Skowron, Dwór i kraj epoki Wazów w praktyce i  opiniach dyplomacji hiszpańskiej w okresie wojny trzydziestoletniej.
Robert I. Frost, Regaliści bez regalizmu? Dwór królewski a szlachta w czasach Wazów.
Janusz Dorobisz, Obsadzanie pieczęci koronnych w czasach Wazów.
Krzysztof  Chłapowski, Udział dworzan i pracowników dworu Zygmunta III w dystrybucji urzędów i „chleba dobrze zasłużonych”.
Edward Opaliński, Rola wyższego duchowieństwa w systemie rozdawnictwa dóbr i urzędów za Zygmunta III w świetle korespondencji kierowanej do biskupa Wawrzyńca Gembickiego.
Anna Filipczak-Kocur, Rozrzutny czy ubogi król Władysław IV?
Janusz Dąbrowski, Kreowanie partii dworskiej czy sprzedaż urzędów przez Jana Kazimierza i Ludwikę Marię.
Mariusz Sawicki, Próba odebrania w roku 1649 ekonomii szawelskiej i olickiej Aleksandrowi Ludwikowi Radziwiłłowi.
Andrzej Rachuba,  Boje Jana Kazimierza o Litwę w latach 1656-1668. Sukces stronnictwa dworskiego w walce z opozycją.
Jarosław Stolicki, Koncepcje wzmocnienia władzy królewskiej w drugiej połowie w. XVII.
Richard Butterwick, O ideologii krajowej i dworskiej w Anglii i w Polsce w wieku XVIII.
Anna Grześkowiak-Krwawicz, Czy król potrzebny jest w Republice? Polscy pisarze polityczni wieku XVIII o miejscu i roli monarchy w Rzeczypospolitej.
Jerzy Dygdała, Elity polityczne Prus Królewskich w orbicie wpływów dworu w wieku XVIII.
Ewa Szklarska, Od centrum ku peryferiom. Konferencja warszawska jako narzędzie legitymizacji władzy Augusta III.
Jan Kopiec, Polityka Augusta II wobec Rzymu na tle obsady biskupstw w pierwszym okresie rządów.
Henryk Palkij, Polityka rozdawnicza Augusta II z perspektywy kancelarii Jana Szembeka.  
Zarys problematyki.

Maria Czeppe, Budowanie wpływów dworu na prowincji w ostatnich latach panowania Augusta III.
Bożena Popiołek, Król August II i jego dwór w opiniach kobiet.
Jerzy Gordziejew, Urzędnicy nadworni i dworscy litewscy w Grodnie w XVIII wieku.
Renata Król, Związki centrum władzy z peryferiami w drugiej połowie XVIII wieku w świetle korespondencji między Warszawą a Kamieńcem Podolskim.
Cezary Taracha, Zesłanie z dworu. Koniec kariery politycznej w Hiszpanii XVIII wieku.
Józef Brynkus, Dwór a prowincjonalne peryferie władzy w perspektywie edukacyjnej.

Stron: 656
Format: B5, Streszczenia w języku angielskim i indeks.
Data wydania: 2003

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również:

cena detaliczna: 20.00 zł
Cena po rabacie: 15.00 zł
Publikacja zawiera artykuły:   Krzysztof Ożóg, Refleksje nad moralnymi fundamentami władzy w Polsce XV i na początku XVI wieku. Ryszard Skowron, Minister-faworyt w systemie władzy w Europie w latach 1580-1660. Mariusz Markiewicz,...
zamów
cena detaliczna: 48.00 zł
Cena po rabacie: 15.00 zł
Praca zbiorowa, obejmująca 27 artykułów, stanowi przegląd tematyki dotyczącej badań nad prawem do oporu, mającym duże znaczenie w walce politycznej w europejskich monarchiach średniowiecza i czasów nowożytnych. Ze względu na...
zamów
cena detaliczna: 10.00 zł
Cena po rabacie: 5.00 zł
Gospodarze zamku wawelskiego i majątku wielkorządowego Monografia obejmująca trzy stulecia działania wielkorządców i funkcjonowania urzędu. Autor ustalił daty i zasady obejmowania, piastowania i składania urzędu. Wprowadził istotne...
zamów
cena detaliczna: 10.00 zł
Cena po rabacie: 5.00 zł
Książeczka w sposób popularny przybliża czytelnikowi portrety polskich szlachciców i szlachcianek (niektóre z nich można obejrzeć w oddziale wawelskiego muzeum w Pieskowej Skale). Wśród 20 portretów znajdują się konterfekty...
zamów
Tom I zawiera szczegółowe, opatrzone literaturą, opisy 640 eksponatów prezentowanych na wystawie jubileuszowej w roku 1983. Mający formę albumową tom II zawiera 426 reprodukcji czarno-białych i 37 barwnych. Książkę otwiera wstęp...
Nakład wyczerpany
cena detaliczna: 10.00 zł
Cena po rabacie: 5.00 zł
Stanisław Kozieł: Badania archeologiczne na Wawelu w latach 1948–1983 Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski: Uwagi o topografii wczesnośredniowiecznego Wawelu Andrzej Kukliński: Najnowsze wyniki badań archeologicznych na południowym...
zamów
cena detaliczna: 70.00 zł
Cena po rabacie: 25.00 zł
Po raz pierwszy ukazuje się wielka monografia wyjątkowego dzieła o tematyce historycznej, zatytułowana: „Hołd pruski. Matejko Wawelowi – Wawel Matejce”. Powstała ona w związku z pokazem obrazu na Wawelu – w miejscu, do którego...
zamów
Autor omawia funkcje i nazewnictwo czterech zachowanych do dziś budowli gotyckich: Kurzej Stopki, Pawilonu Gotyckiego, baszty Jordanki i Senatorskiej, które przez wielu badaczy były błędnie określane. Podjęta została polemika z ich...
Nakład wyczerpany
Strona główna Zamku Królewskiego na Waweludo góry