x
Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej).
Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Pomiń menu
Zamek Królewski na Wawelu - STRONA GŁÓWNA
wyszukiwanie zaawansowane
pl en większy rozmiar czcionkiwersja dla słabowidzących
MenuWzgórze Wawelskie - plan

Zamek Królewski na Wawelu
Państwowe Zbiory Sztuki
31-001 Kraków, Wawel 5

centrala
tel. 12 422 51 55
zamek@wawel.org.pl

informacja turystyczna
tel. 12 422 51 55, wew. 219
informacja@wawel.org.pl

rezerwacja zwiedzania i usług przewodnickich
tel. 12 422 16 97
bot@wawel.org.pl

kontakt dla mediów
tel. 12 422 51 55
wew. 380, 341
pr@wawel.org.pl
Press room
przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego na Wawelu
przejdź na stronę Esklepu Zamku Wawelskiego
Pobierz...

Projekt "Partnerskie wizyty studyjne"

Projekt „Partnerskie wizyty studyjne Norwegia / Polska - kontrola, zarządzanie i kształtowanie warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego” to działanie realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b”, współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz MKiDN.

Planowane działania mają na celu zorganizowanie wizyt studyjnych, spotkań oraz warsztatów pozwalających na wymianę wiedzy i informacji nt. kontroli, zarządzania i kształtowania warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego – studium porównawcze Norwegia / Polska jako przygotowanie programu ochrony zespołu zamkowego w Pieskowej Skale. Działania te pozwolą również na wymianę, dzielenie się, przekazywanie wiedzy i doświadczeń oraz najlepszych praktyk dotyczących prowadzenia projektów międzynarodowych: zarządzania, finansowania i rozliczania a także podjęcie nowych inicjatyw, które wzmocnią oraz pozwolą na rozszerzanie współpracy partnerskiej.

W realizację projektu będą zaangażowani specjaliści ze strony Beneficjenta, przedstawiciele Partnera Norweskiego a także eksperci z zewnętrznych instytucji naukowych i kulturalnych, zajmujących się problematyką kontroli, zarządzania i kształtowania warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego.
Program wizyt pozwoli stronom zapoznać się z szerokim zakresem problematyki kontroli, zarządzania i kształtowania warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego w kraju partnera, a dla strony polskiej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zebrania doświadczeń przydatnych dla zarządzania i ochrony zespołów zabytkowych Wawelu i Pieskowej Skały.

W Norwegii odwiedzane obiekty dobrano tak, aby zapoznać się z wiodącymi realizacjami ochrony dziedzictwa architektonicznego w różnych warunkach i o różnej problematyce, zarówno w warunkach muzealnych (Folk Museum, Hansa Museum, Hedmark Museum), obiektu turystycznego (zamek w Oslo), jak też w zespole miejskim (Bryggen) i poza miastem (Stavkirke). Uwzględniono także Hamar Dome (Domkirkeodden) jako unikatowy przykład wytworzenia sztucznego środowiska dla ochrony obiektu architektonicznego.

W Polsce przewidziano podobne zróżnicowanie prezentowanych obiektów: laboratorium badań nieniszczących Muzeum Narodowego w Krakowie, które jest wiodącą jednostką tego rodzaju w Polsce, zrządzanie klimatem wewnętrznym w Zamku na Wawelu opiera się na wykorzystaniu nowoczesnej cyfrowej techniki pomiarowej i komputerowych metod analizy danych; podziemna ekspozycja pod płytą Rynku Głównego w Krakowie i zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce to przykłady ochrony dziedzictwa w nietypowych warunkach środowiskowych, a zespół zabytkowych kościołów drewnianych i zamków pienińskich daje okazję porównania metod ochrony z wymienionymi wyżej, podobnymi obiektami w Norwegii.
Wspólne spotkania i warsztaty to także możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji, poznania zarówno polskich jak i  norweskich doświadczeń w zarządzaniu i prowadzeniu projektów międzynarodowych – organizacji i procedur.

FINANSOWANIE
MF EOG: 124.500 PLN
Min.KiDN: 21.971 PLN
Razem: 146.471 PLN

BENEFICJENT
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU – PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
Wawel 5, 31-001 Kraków
zamek@wawel.org.pl

PARTNER
NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
Instituttvereien 18, 2027 Kjeller
nilu@nilu.no

Wizyta studyjna nr 2

 W październiku 2015 r. Zamek Królewski na Wawelu wraz z Partnerem Projektu – NILU zorganizował Wizytę studyjną nr 2 w Polsce. Realizacja niżej wymienionych spotkań oraz warsztatów pozwoliła na wymianę wiedzy i informacji nt. kontroli, zarządzania i kształtowania warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego – studium porównawcze Norwegia / Polska jako przygotowanie programu ochrony zespołu zamkowego w Pieskowej Skale. 
Program wizyty obejmował spotkania w takich obiektach jak:
 • Zamek Królewski na Wawelu- spotkanie nt. kontroli i zarządzania klimatem wewnętrznym w muzeum dla ochrony dziedzictwa ruchomego, w tym tkanin.
   
 • Muzeum Narodowe – spotkanie nt. metod badań nieniszczących.
   
 • Muzeum Historyczne - podziemna ekspozycja pod płytą Rynku Głównego, spotkanie nt. zachowania dziedzictwa archeologicznego w podziemnym rezerwacie muzealnym.
   
 • Kraków i wyjazd do Wieliczki – zabytkowa kopalnia soli – spotkanie dotyczące prezentacji problemów kształtowania klimatu wewnętrznego dla ochrony podziemnego dziedzictwa.
   
 • Wyjazd do drewnianych kościołów w Łopusznej Harklowej, Dębnie i Grywałdzie – spotkanie nt. ochrony obiektów drewnianych i kontroli klimatu wewnętrznego.
   
 • Zamki w Czorsztynie i Niedzicy - spotkanie nt. ochrony dziedzictwa architektonicznego w środowisku przyrodniczym, jednak naruszonym przez inwestycję hydrotechniczną.
 •  
 • Pieskowa Skała – zespół kaplicy zamkowej – warsztat podsumowujący wizytę.
Działania te pozwoliły na wymianę, dzielenie się, przekazywanie wiedzy i doświadczeń oraz najlepszych praktyk dotyczących prowadzenia projektów międzynarodowych: zarządzania, finansowania i rozliczania a także podjęcie nowych  inicjatyw, które wzmocnią oraz pozwolą na rozszerzanie współpracy partnerskiej.

Lipiec 2016

W lipcu br.  odbyła się  wizyta studyjna w Norwegii uczestników z Polski, w ramach tej wizyty odwiedzano kilka  miejsc  oraz organizowano spotkania na temat: Ochrony dziedzictwa historycznego w zespole miejskim, metod konserwacji, zagospodarowania, zarządzania i udostępnienia  takich obiektów jak:
- Trondheim
 • Nidarosdomen – zespół zabytkowy katedry średniowiecznej i pałacu biskupiego,
 • Bakklandet – staromiejski zespół domów mieszkalnych i magazynów kupieckich na palach wraz z z mostem, Kristiansten festning – forteca z XVII w.
 • Sverresborg – forteca z muzeum typu skansenowskiego (Sverresborg Trøndelag Folk Museum).
- Oslo
 • Drøbak and Ocarsborg fortress Island – forteca adaptowana na cele muzealne,
 • Kjeller – siedzibia NILU, problematyka badań laboratoryjnych dla celów ochrony dziedzictwa kulturowego, 
Kulturrådet (Arts Council Norway), omówiono wyniki dotychczasowej współpracy oraz perspektywy kolejnych programów.

Program wizyt pozwoli stronom zapoznać się z szerokim zakresem problematyki kontroli, zarządzania i kształtowania warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego w kraju partnera, a dla strony polskiej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zebrania doświadczeń przydatnych dla zarządzania i ochrony zespołów zabytkowych Wawelu i Pieskowej Skały.
 
strona głównado góry