Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Aktualności

archiwum

Wizyta studyjna

W październiku 2015 r. Zamek Królewski na Wawelu wraz z Partnerem Projektu – NILU zorganizował Wizytę studyjną nr 2 w Polsce. Realizacja niżej wymienionych spotkań oraz warsztatów pozwoliła na wymianę wiedzy i informacji nt. kontroli, zarządzania i kształtowania warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego – studium porównawcze Norwegia / Polska jako przygotowanie programu ochrony zespołu zamkowego w Pieskowej Skale. 
Program wizyty obejmował spotkania w takich obiektach jak:
 • Zamek Królewski na Wawelu- spotkanie nt. kontroli i zarządzania klimatem wewnętrznym w muzeum dla ochrony dziedzictwa ruchomego, w tym tkanin.
   
 • Muzeum Narodowe – spotkanie nt. metod badań nieniszczących.
   
 • Muzeum Historyczne - podziemna ekspozycja pod płytą Rynku Głównego, spotkanie nt. zachowania dziedzictwa archeologicznego w podziemnym rezerwacie muzealnym.
   
 • Kraków i wyjazd do Wieliczki – zabytkowa kopalnia soli – spotkanie dotyczące prezentacji problemów kształtowania klimatu wewnętrznego dla ochrony podziemnego dziedzictwa.
   
 • Wyjazd do drewnianych kościołów w Łopusznej Harklowej, Dębnie i Grywałdzie – spotkanie nt. ochrony obiektów drewnianych i kontroli klimatu wewnętrznego.
   
 • Zamki w Czorsztynie i Niedzicy - spotkanie nt. ochrony dziedzictwa architektonicznego w środowisku przyrodniczym, jednak naruszonym przez inwestycję hydrotechniczną.
 •  
 • Pieskowa Skała – zespół kaplicy zamkowej – warsztat podsumowujący wizytę.
Działania te pozwoliły na wymianę, dzielenie się, przekazywanie wiedzy i doświadczeń oraz najlepszych praktyk dotyczących prowadzenia projektów międzynarodowych: zarządzania, finansowania i rozliczania a także podjęcie nowych  inicjatyw, które wzmocnią oraz pozwolą na rozszerzanie współpracy partnerskiej.