Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Aktualności

archiwum

Konferencja naukowa

Zapraszamy na konferencje naukową, towarzyszącą wystawie "Dwa oblicza smoka".
25 września 2015
godz. 9:30-17:00

sale edukacyjne w budynku nr 7

Wybitni badacze zajmujący się historią sztuki, kultury i archeologią zostali zaproszeni do wygłoszenia referatów związanych z tematyką wystawy. Przewidziana jest publikacja zawierająca wygłoszone eseje.

Program konferencji


Część I

prowadzenie: JE ks. bp prof. dr hab. Grzegorz Ryś
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

9:30-10:00
Otwarcie konferencji: Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
Słowo wstępne: Agnieszka Janczyk i Beata Kwiatkowska-Kopka

10:00-10:20
prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
Polska Akademia Nauk, Warszawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
"Smok wawelski – czyli o potrzebie obecności potwora u zarania dziejów ojczystych"

10:20-10:30
Anna Tyniec

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
"Stan badań archeologicznych nad Kopcem Krakusa" (komunikat)

10:30-10:50
dr Beata Kwiatkowska-Kopka

Zamek Królewski na Wawelu
dr Maciej Zdanek
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
"Kościół św. Jerzego na Wawelu – z problematyki badawczej"

10:50-11:10 dyskusja
11:10-11:30 przerwa kawowa


Część II
prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Wyrwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

11:30-11:50
prof. dr hab. Władysław Duczko

Akademia Humanistyczna im A. Gieysztora, Pułtusk
"Ormr – historia skandynawskiego smoka"

11:50-12:10
prof. PAN dr hab. Róża Godula-Węcławowicz

Polska Akademia Nauk, Kraków
prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
"Miasta prześladowane przez smoki"

12:10-12:30
Krzysztof Czyżewski

Zamek Królewski na Wawelu
"Smoki, olbrzymy, zwierzęta przedpotopowe. O kościach kopalnych w katedrze krakowskiej".

12:30-12:40
dr hab. Piotr Wojtal

Polska Akademia Nauk, Kraków
"Spojrzenie paleontologa na kości u drzwi Katedry Wawelskiej"

12:40-13:00 dyskusja
13:00-14:00 przerwa obiadowa


Część III
prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

14:00- 14:20
prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska

Centre National de la Recherche Scientifique, Paryż
"Wyobrażenia smoków na średniowiecznych insygniach władzy"

14:20-14:40
dr hab. Marek Walczak

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
"Smoki „gotyckie” w Krakowie"

14:40-15:00
Elżbieta Firlet

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
"Legenda o smoku wawelskim w czasach staropolskich"

15:00-15:20 dyskusja
15:20 -15:40 przerwa kawowa


Część IV
prowadzenie: Jerzy T. Petrus
Wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

15:40-16:00
Agnieszka Janczyk

Zamek Królewski Na Wawelu
„Wstań, Krakusie!” – legenda Wawelu w sztuce polskiej XIX wieku

16:00-16:20
em. prof. dr Janusz Zagrodzki

Szkoła Filmowa w Łodzi
"Fantasmagorie i realia w twórczości Mariana Wawrzenieckiego"

16:20-16:40
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
"Duchtynia Stacha z Warty Szukalskiego w dwóch odsłonach"

16:40-17:00 dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji