Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Aktualności

archiwum

Zajęcia edukacyjne "3 x smok"

Istotną część projektu stanowi promowanie dostępu do kultury poprzez zajęcia dla grup dzieci i młodzieży, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w programach edukacyjnych proponowanych przez Zamek. 
Legenda o Smoku Wawelskim stała się inspiracją dla dwóch specjalnie ukierunkowanych programów stworzonych przez specjalistów i terapeutów specjalnie dla potrzeb tych grup. 

Zajęcia prowadzi Instytut Wspomagania Wychowania „ARCHEZJA”.


  • Pierwszy etap projektu „3 x SMOK” nazwany został etapem POZNAWANIA SMOKA i ma za celu przedstawienie postaci smoka w szerokim kontekście kulturowym. Dzieci dowiedzą się, że smok w różnych kulturach symbolizował różne wartości, a jego wizerunek oznaczał władzę królewską, mógł być alegorią autorytetu, potęgi, wiedzy, mądrości, czujności i dobrej straży, w innych zaś symbolizował zło.
Dzieci w czasie spaceru po Wzgórzu Wawelskim odwiedzają Zamek Królewski i  Katedrę Wawelską, gdzie szukają różnych przedstawień smoka, nazywają je, określają ich symbolikę (smok w rzeźbie, malarstwie, ceramice, tkaninie). W Smoczej Jamie zapoznają się z legendą o smoku wawelskim. 
Podczas spaceru wykorzystane są różnorodne formy prezentacji symbolicznych znaczeń przedstawień smoka. Uczestnicy programu „3xSMOK” przyglądają się detalom rzeźbiarskiej i malarskiej dekoracji wzgórza wawelskiego, eksponatom pochodzącym z wawelskiej kolekcji dzieł sztuki. Przygotowane materiały plastyczne pomagają im w rozpoznawaniu symboliki poszczególnych przedstawień. Ponadto biorą udział w krótkim pokazie multimedialnym, w czasie którego oglądają fragment filmu rysunkowego „Przygody Baltazara Gąbki” opartego na książce Stanisława Pagaczewskiego.
 
  • OSWAJANIE SMOKA odbywa się na terenie Dolina Prądnika, która na czas programu zamieniona zostaje w „Smoczą Dolinę”.
Spacer po Ojcowskim Parku Narodowym daje możliwość podjęcia dyskusji  z uczestnikami na temat poznania smoków i stworów, które kreuje ludzki mózg i nasza wyobraźnia. Po porównaniu strasznych lęków do strasznych smoków dzieci dochodzą do wniosku, że po poznaniu i zgłębieniu nurtującego tematu lub lęku, lepiej można go zrozumieć i podjąć próbę, aby go opanować lub pokonać. 
 
  • W osadzie z pradziejów – „ARCHEZJI” na terenie OPN dzieci UJARZMIAJĄ SMOKA.
Każdy wykonuje swojego strasznego stwora wg własnej wizji na podstawie zdobytej już wiedzy o smokach. Dzieci biorą udział w strzelaniu z łuku do celu, jakim jest straszny, jeszcze nieujarzmiony smok. A następnie, aby ujarzmić swoje smoki podejmują próbę doprowadzenia swoich prac plastycznych do takiego wyglądu, żeby stały się ładne i przyjazne. Poza tym każdy nadaje imię swojemu smokowi, którego osobiście ujarzmił. Prowadzi to do zapanowania nad swoimi smokami i pozytywnym przeobrażeniu ich w przyjazne stworki. 
 
Po takim programie, symbol smoka powinien pomagać dzieciom w pokonywaniu i opanowywaniu swoich lęków i słabości, a własnoręcznie wykonana figurka smoka powodować mobilizację do walki z własnymi „potworami”.
Fot. archiwum Instytutu "Archezja"