Pokaż obrazki | Powrót na stronę

Modele i odlewy

Modele

Pierwsze modele zamku wawelskiego zostały wykonane na początku w. XX. Ilustrowały one zarówno stan istniejącej wówczas zabudowy, jak i koncepcje projektowe. Jedyny zachowany z tego okresu obiekt to model rotundy Najświętszej Panny Marii (ŚŚ. Feliksa i Adaukta), wg rekonstrukcji Adolfa Szyszko–Bohusza (skala 1:25). Po II wojnie światowej w pracowni architektonicznej Kierownictwa Zamku Królewskiego na Wawelu zrealizowano kilka modeli całego wzgórza obrazujących rozwój zabudowy Wawelu od epoki romańskiej do czasów obecnych. W zbiorach znajduje się makieta przedstawiająca zabudowę wzgórza w w. XIII (skala 1:400), stan u schyłku w. XVIII (1:200) oraz model koncepcyjny aranżacji przestrzennej wzgórza po II wojnie światowej wg projektu A. Majewskiego (1:200). Kolekcja obejmuje także modele poszczególnych budowli, m.in.: katedry romańskiej (1:100), kościoła Św. Gereona (1:100), katedry gotyckiej (1:100), budynku Psałterii (1:100). Osobną grupę stanowią modele renesansowych pieców (w skali 1:5).

MODEL WZGÓRZA WAWELSKIEGO. Kraków, opracowanie: Zespół Pracowni Architektonicznej Kierownictwa Odnowienia zamku Królewskiego na Wawelu; wykonanie: Ireneusz Pudełko, Marian Łuba , 1978-1984. Drewno, podkład gipsowy, blacha ołowiana. Wymiary: 90 x 171 x 272 cm. Model przedstawia stan zabudowy wzgórza wawelskiego pod koniec w. XVIII.

Odlewy

Kolekcja odlewów gipsowych elementów architektonicznych i rzeźbiarskich pochodzących z zamku królewskiego oraz wawelskiej katedry. Najstarsze i najcenniejsze są odlewy z dekoracji wnętrza  kaplicy Zygmuntowskiej - płyciny ścian tarczowych, pilastry i kapitele; rzeźbione głowy ze stropu sali Poselskiej; tarcze herbowe Jagiellonów oraz popiersia królów z ich nagrobków w katedrze. Są też m.in. odlewy elementów romańskich: płyta z plecionką i fragment nadproża z wyobrażeniem gryfa w katedrze, głowica kolumny w kościele Św. Gereona.

ODLEW GIPSOWY PŁYCINY PILASTRA Z KAPLICY ZYGMUNTOWSKIEJ. Kraków, odlewalnia Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, około 1870. Wykonany w ramach kursów pod kierunkiem Adriana Baranieckiego, przekazany na Wawel przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Oryginał, dekorowany pannoplionem, flankuje wnękę wejściową kaplicy Zygmuntowskiej.

Beata Kwiatkowska-Kopka