Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Archiwum konkursówogłoszenie: 1 IX 2017 | finał: 15 XII 2017

15 grudnia 2017 roku uroczystym finałem zakończył się kolejny konkurs literacki przeznaczony dla dzieci. Organizatorzy konkursu - Zamek Królewski na Wawelu we współpracy z Biblioteką Kraków postanowili przeprowadzić konkurs w dwóch kategoriach wiekowych.  Od września do listopada 2017 roku napłynęło 330 prac z ponad 100 szkół z różnych regionów Polski.

Zadaniem uczestników było napisanie nowej legendy wawelskiej, w której opisywane wydarzenia miały łączyć fikcję literacką z faktami historycznymi - z umiejscowieniem opowiadanej historii w konkretnym momencie dziejów Wzgórza Wawelskiego. W pracy konkursowej mogły zostać wykorzystane inne postacie ze znanych wawelskich legend, oczywiście z wyłączeniem smoka.

W dniu 6 grudnia 2017 roku jury pod przewodnictwem Barbary Gawryluk, znanej autorki książek dla dzieci, dziennikarki i tłumaczki szwedzkiej literatury dziecięcej, spośród 28 prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

  • Kategoria I (kl. IV – VI)

I miejsce – Małgorzata Solecka, SP 164 w Krakowie
za pracę Wielka uroda księżniczki Anny

II miejsce – Joachim Okarmus, OSM I stopnia w Krakowie
za pracę O wawelskim lisie

III miejsce – Kamil Gzyl, SP w Woli Zachariaszowskiej
za pracę O Dzwonie Zygmunta i białej gołębicy

Wyróżnienia

Mateusz Gramza, OSM I stopnia w Krakowie
za pracę Jak wawelski zamek wrócił w polskie ręce

Martyna Szydełko, SP im. BŁ. Celiny Borzęckiej w Krakowie
za pracę O królu Kazimierzu III Wielkim oraz Wieży Łokietkowej

Sabina Gryglewska, Społeczna SP nr. 3 w Krakowie
za pracę Jak Wąwel uratował Kraków

Sofia Conti, SP nr 162 z OI w Krakowie
za pracę Czarownica

Kornel Lewandowski, SP nr 1 w Strykowie
za pracę Legenda o kominku w Sali pod Ptakami

  • Kategoria II (VII kl. SP i II, III Gimnazjum)
I miejsce – Kamila Glińska, SP z Oddziałami Gimnazjalnymi w Niepołomicach
za pracę Wierny przyjaciel wielkiej królowej

II miejsce – Franciszek Formella, SP w Nowym Dworze Wejherowskim
za pracę O Franku i czerwonych bucikach

III Miejsce – Małgorzata Duś, SP z Oddziałami Gimnazjalnymi w Niepołomicach
za pracę O świętym krzyżyku i ślepych drzwiach Wawelu

Wyróżnienie

Anna Gądek, SP nr 134 w Krakowie
za pracę Legenda o sześciu braciach, którzy uratowali polskie korony

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom.
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim za tak liczny udział.
Każdemu z nich zostanie przesłany pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Wyrazy podziękowań przekazujemy także wszystkim wawelskim sponsorom, fundatorom licznych nagród, tym nagród głównych ufundowanych przez firmę PocketBook.

Bożena Litewka, Anna Grychowska, Robert Adamczak

Konkursy 2016

 1 września 2016 roku Zamek królewski na Wawelu we współpracy z Podgórską Biblioteką Publiczną ogłosił kolejny konkurs literacki dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tym razem organizatorzy postanowili przybliżyć uczestnikom krótki wiersz liryczny zwany fraszką, którego wybitnym przedstawicielem i prekursorem w literaturze polskiej jest postać Jana Kochanowskiego.

Jego kariera dworska zwieńczona funkcją sekretarza na dworze króla Zygmunta Augusta, to czas powstania wielu znanych fraszek, w którym odnajdujemy sylwetki znajomych i przyjaciół poety, liczne anegdoty z życia towarzyskiego, pochwałę życia i refleksję nad jego przemijaniem. Fraszki poety z Czarnolasu do dziś są barwnym obrazem obyczajowości epoki  II połowy XVI wieku i osobistym komentarzem do niej.

Konkurs „Na króla” miał na celu przybliżyć uczestnikom ten krótki wiersz i jego funkcję poprzez napisanie trzech fraszek dedykowanych wybranym przez siebie postaciom świata kultury i władzy Rzeczypospolitej wieku XVI – XVII. Jury konkursu oceniało dbałość o piękno wypowiedzi, znajomość epoki i opisywanej postaci, oryginalność i żartobliwość ujęcia tematu, a także zabawną puentę i jej trafne przesłanie.
Termin nadsyłania prac upływał z dniem 20 listopada 2016 roku. Ogółem w  konkursie wzięło udział 87 osób, w tym 73 uczestników ze szkół podstawowych i 14 z gimnazjów: szkoła podstawowa nr 23 z OI, nr 97, nr 134, nr 162, nr 95, nr 10, nr 72, nr 82, nr 61, nr 92, nr 129, nr 41, Zespól Przedszkolno-szkolny nr 4, Katolicka SP Montessori, SP nr 1 z Proszowic oraz indywidualnie z SP w Łętkowicach z Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach/Busko Zdrój. Krakowskie szkoły gimnazjalne to: Gimnazjum nr 23, Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego, Chrześcijańskie Gimnazjum „Uczeń”.

W dniu 6 grudnia 2016 roku jury złożone z organizatorów konkursu pod przewodnictwem Ewy Stadtmuller postanowiło przyznać następujące nagrody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce Andrzej Ubik
Szkoła Podstawowa nr 41 w Krakowie
Na króla Batorego
Królu Stefanie Batory,
coś za nic miał wrogów walory,
tyś przyjechał po koronę
nie po piękną żonę.
Miłość czasem szybko znika.
Z Twej historii to wynika:
Wielkim mężem ten zostanie,
kto nie zważa na kochanie!

II miejsce Zuzanna Zdechlikiewicz

Szkoła Podstawowa nr 22 z OI w Krakowie
Koniecpolski
Gdy Tatarzy nas napadli niosąc wojnę i pożogę
Ludzie w Polsce wnet popadli w nieopanowaną trwogę.
Lecz nie udał się Tatarom zamierzony koniec Polski
Bo im uszu mocno natarł imć Stanisław Koniecpolski.

III miejsce Martyna Borek
Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie
Fraszka na Mikołaja Reja
Rej z Nagłowic, twórca znany
Był ogólnie szanowany.
Pisał wiele o przymiotach
I o wszelkich ludzkich cnotach,
Znał i pana, i plebana,
Rzecz to była niesłychana,
A i wójta poznał także.
Wszystko wiedział, no a jakże!

Fraszka na Henryka Walezego
Rex Henricus
Zrobił Polsce mały psikus.
Po pół roku niecnych rządów
Pełnych zabaw i nierządu
na koń wskoczyć mu się chciało,
i coś wreszcie się udało.
Do francuskich pędził granic, całą Polskę mając za nic.

Fraszka na Stefana Batorego
Z Bożej łaski władca Polski,
To jest Stefan siedmiogrodzki.
W trudach wojny zaprawiony,
Wciąż uciekał od swej żony.
Dyplomata bardzo zręczny
Bywał również bardzo mężny.
Ciągle walczył i wojował,
A następcy nie wychował.
Wyróżnienia
Agnieszka Argasińska
Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Na Reja
Pan Rej mówił wszystkim: Nie gęgajcie!
Macie polski język, więc go używajcie.
W witrynach sklepowych napis „Sale” czytam.
-Czy tu dziś wyprzedaż?- niepewnie się pytam.
Imć Rej posępnie kiwa głową,
Gdy ja zmieniam się w gąskę światową
I do swego słownika wkładam obce słowo.

Robert Hessel
Szkoła Podstawowa nr 92 w Krakowie
Zygmunt II August
Chciałeś mieć dziedzica,
Lecz plan nie wypalił,
Most, który na Twoją cześć nazwali,
Także się zawalił.

Kacper Stawowiak
Szkoła Podstawowa nr 92 w Krakowie
Na zdrowie
Bona Sforza z Włoch przybyła,
Polskie stoły odmieniła.
Jest tu teraz kolorowo,
Karczoch, szpinak, słowem zdrowo.

Borys Śliwiński
Szkoła Podstawowa nr 92 w Krakowie
Pan Twardowski
Dusza Twardowskiego bardzo dużo warta,
Choć to ciało szlachcica, przechytrzyło czarta.

Zofia Pilarska
Szkoła Podstawowa nr 41 w Krakowie
Jan Kochanowski
Czemuś fraszki pisał? Panie Janie Drogi
Dla słabości człowieczych byłeś nader srogi.
A możeś pisał one by zakryć swe wady?
Żeś miód i panny nad miarę miłował
Wie młody i stary, żeś życie smakował
Może zadość duszy uczynić chciałeś przeto
I stałeś się waść wybitnym poetą.
GIMNAZJUM
I miejsce Julia Luksa
Gimnazjum im Bogdana Jańskiego w Krakowie
Był Henryk Walezy niecnota.
Królem być przyszła mu ochota,
Poślubić miał Annę,
Leciwą już pannę,
Lecz uciekł z prędkością peugeota.

II miejsce Michał Czubak
Gimnazjum Chrześcijańskie „Uczeń” w Krakowie
Do Jana z Czarnolasu
Poeto i ojcze, Mości Kochanowski,
Czy sława Trenów zmniejszyła Twe troski?

Do Kochanowskiego
Sławne schronienie Twe w Czarnolesie
Wciąż polskim poetom natchnienie niesie.

O Kochanowskim
Jak przystało na poetę renesansu
Rzadko wypadał z twórczego transu.

III miejsce Efim Sokolov
Gimnazjum nr 23 w Krakowie
Na ukradzioną czaszkę Kochanowskiego
Zawżdy Paryż siłą wielką działał na polskich pisarzy
Komuś serce odbierze, kogoś mową obdarzy
Czekał też na Jana taki los surowy
Gdy na rzecz Paryża całkiem stracił głowę.
Wyróżnienia
Laura Marta Luksa
Gimnazjum im Bogdana Jańskiego w Krakowie
Staś Gąska zwany Stańczykiem
Był znanym królom komikiem.
W lewo i prawo
Obracał żwawo
Niewyparzonym językiem.

Gabriela Molicka
Gimnazjum nr 23 w Krakowie
Na pocztę
Zygmunt August ruszył swą mądrą głową,
Zafundował Polakom pierwszą pocztę państwową.
Dziś nasza poczta już ledwo  dyszy,
Dobrze, że August tego nie słyszy.

Konrad Stach
Gimnazjum nr 23 w Krakowie
Na Stefana Batorego
Królem został dzięki żonce,
Polskiej Annie Jagiellonce.
Łukiem omijał sypialnię żony,
Ponoć uciekał jak poparzony.
Anna wróciła wnet do Warszawy,
Jej mąż miał ponoć ważniejsze sprawy.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy w 2017 roku do kolejnego konkursu organizowanego przez Zamek Królewski na Wawelu.


Portret władcy w krzywym zwierciadleZamek Królewski na Wawelu i Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie zorganizowały konkurs plastyczny na karykaturę jednego z wybranych władców Polski. Karykatura dawna, jak i współczesna jest doskonałym źródłem popularyzacji wiedzy historycznej, wymagającej od uczniów znajomości biografii osób, a także wiedzy o realiach danej epoki. Zaprosiliśmy dzieci klas IV-VI szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną do podjęcia próby wykonania humorystycznego wizerunku wybranego polskiego króla - przedstawionego z charakterystycznym atrybutem i w typowym ubiorze z epoki, pamiętając o tym, aby zgodnie z regułami karykatury wyolbrzymić lub zaakcentować szczególne cechy jego wyglądu i fizjonomii.

Na konkurs, trwający od 1 grudnia 2015 do 18 marca 2016, nadesłano 508 karykatur władców polskich.
W dniu 22 kwietnia o godzinie 10.00 w salach edukacyjnych budynku nr 7 na Wzgórzu Wawelskim odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień.
Na zakończenie finału konkursu odbył się pokaz tanga argentyńskiego de salon w wykonaniu Joanny Szelegieniec i Szymona Nowaka.

Gratulujemy laureatom!
Wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.

Laureaci

Szkoły Podstawowe
I miejsce Aleksandra Sacha
II miejsce Zofia Plichta  
III miejsce ex aequo:  
Laura Tekieli-Balon  
Zuzanna Tylek  
   
 Wyróżnienia  
 Aleksander Koltlarz  
 Izabella Grzanka  
 Amelia Job  
 Aleksandra Grzanka  
 Natalia Wydmańska  
 Anna Pagano  
 Jakub Mularz  
 Julia Galus  
 Sabina Walęzak  
 Marta Zemełka  
 Mateusz Stabrawa  
 Izabela Sacha  
 Helena Garbacz  
 Małgorzata Gawarecka  
 Oliwier Zgórniak  
 Joanna Leśniak  


 

Gimnazja

I miejsce Natalia Donhefner

 
II miejsce Aleksandra Adamska
 
III miejsce ex aequo:  
Mateusz Knap
 
Dawid Żurczak
 
   
 Wyróżnienia  
 Julia Solecka
 
 Joanna Kotaba
 
Adrian Bujak
 
Zofia Tchórz
 
Grzegorz Samborski
 
Zuzanna Żulińska  


„Odnaleźć Wawel”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Odnaleźć Wawel” skierowany był do osób dorosłych interesujących się fotografią. Tematem konkursu było odnalezienie i zatrzymanie w kadrze obecnego wyglądu Wzgórza Wawelskiego, z jego architekturą, detalami, otoczeniem i ludźmi.

Konkurs trwał od 4 marca do 31 października 2015 roku; nadesłano ogółem 141 prac.

Jury Konkursu:

Marek Gardulski (przewodniczący) – artysta fotograf, członek ZPAF
Michał Grychowski – artysta fotograf
Marek Janczyk – historyk sztuki, kierownik Działu Fotografii w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Maciej Plewiński – artysta fotograf, członek ZPAF

20 listopada 2015 roku Jury dokonało oceny nadesłanych prac i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: nie przyznano.

II miejsce ex aequo: po 3 000 zł otrzymali:


D
agmara Kwolek z Krakowa


 
 

Waldemar Sowiński z Krakowa 


III miejsce ex aequo:
po 2 000 zł otrzymali:


Piotr Droździk z Nowego Sącza 

Mateusz Kołodziejczyk z Wadowic 
Wyróżnienia specjalne: nagrody rzeczowe otrzymały:


Joanna Fedorowicz z Krakowa 

Katarzyna Gritzmann ze Starachowic
Wyróżnienia:
nagrody rzeczowe otrzymali:


Maria Augustyn z Krynicy Zdroju 

Grzegorz Bukalski z Krakowa 

Marek Lapis z Koziegłów 

Włodzimierz Płaneta z Krakowa 

Mateusz Taranowski z Bielska Białej

 

Anna Wójtowicz z Lublinawręczenie nagród odbyło się w kwietniu 2016 roku. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Jury Konkursu:
Marek Gardulski (Przewodniczący) – artysta fotograf, od 1981 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Stypendysta United States Information Agency, współpracował z The Inernational Polaroid Collection (Photokina 1990 – „Selection 5”). Autor cykli m. in.: „Autoportret”, „Kącik dziecięcy”, „Solvay”. Jego prace znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych m. in. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Bibliotheque Nationale w Paryżu, Museum of Modern Art w Nowym Yorku. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zespołowych w kraju i za granicą.
 
Michał Grychowski – artysta fotograf, absolwent Wyższego Studium Fotografii w Warszawie. Od lat specjalizuje się w dziedzictwie kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem historii, tradycji i sztuki
w Polsce. W swoich pracach podejmuje tematykę spuścizny narodowej, kultury materialnej, historii sztuki i kultury na przestrzeni wieków. Autor wielu zdjęć do publikacji jak i wystaw poświęconych tym zagadnieniom, m.in. wystawiane w wielu krajach świata: Kraków - dzieje, światowe dziedzictwo kulturowe.., czy Cracovia Sacra. Współpracuje z licznymi wydawnictwami, instytucjami kulturalnymi w Polsce i na świecie.
 
Marek Janczyk – historyk sztuki, kierownik Działu Fotografii w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, kurator i współkurator kilkudziesięciu wystaw monograficznych, zbiorowych oraz imprez
i instytucji dotyczących fotografii. Prowadzi zajęcia z historii i teorii fotografii. Publikacje m.in. w katalogach wystaw, „Kwartalniku Fotografia”, „Art & Business”, „Camer@Obscura”, „Exit”, „Biuletyn Fotograficzny”, „Architektura & Biznes”. Należy do Stowarzyszenia Historyków Fotografii
w Warszawie.
 
Maciej Plewiński – artysta fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Ukończył studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Pracował jako asystent prof. Andrzeja Pietscha w pracowni wklęsłodruku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie i jako asystent Ryszarda Horowitza w studio fotograficznym w Nowym Jorku. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i grupowych w kraju i za granicą.

KONKURSY 2015

 

KONKURSY 2014


KONKURSY 2013

 

KONKURSY 2012

 

KONKURSY 2011

KONKURSY 2009-2010

Konkursy 2004-2008