Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Biblioteka

Biblioteka muzeum powstała w r. 1949 jako podręczny księgozbiór Działu Archiwalno-Bibliotecznego Muzeum Historii Wawelu. W r. 1952 połączony z zasobem bibliotecznym Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.
Obecnie księgozbiór liczy około 16 000 jednostek inwentarzowych, o profilu związanym z charakterem zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Jest to literatura z zakresu teorii i historii sztuki, historii Polski, zwłaszcza w. XVI-XI oraz dyscyplin pokrewnych.
Szczególne znaczenie ma gromadzenie i uzupełnianie kolekcji wawelianów - literatury dotyczącej historii Wawelu, wydarzeń i osób związanych ze Wzgórzem, historii muzeum i zbiorów wawelskich.

Dzięki wymianie z innymi muzeami w kraju i za granicą biblioteka posiada bogaty zbiór katalogów wystaw oraz katalogów kolekcji dzieł sztuki. Gromadzone są też czasopisma, polskie i zagraniczne (410 tytułów).
Biblioteka jest niezbędnym warsztatem pracy muzealników Zamku Królewskiego; korzystają z niej również pracownicy innych muzeów, studenci, zwłaszcza studenci historii sztuki, a także przewodnicy.
 
Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu, w czytelni (bud. nr 5).
Czytelnia jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-14.
Anna Mercik