Pokaż obrazki | Powrót na stronę

Ceramika

Liczący ponad 1400 pozycji zbiór ceramiki, powstał w wyniku donacji oraz zakupów. W okresie międzywojennym na Wawelu znajdowało się niespełna 40 obiektów tego działu rzemiosła artystycznego. Były to głównie majoliki włoskie, zakupione w antykwariatach rosyjskich w r. 1928 przez kustosza wawelskiego muzeum Mariana Morelowskiego. Drugi zespół majolik nabyto od znanego wiedeńskiego kolekcjonera Szymona Szwarca w r. 1938. Po wojnie kolekcję rozszerzano zarówno o kolejne okazy majoliki, jak też ceramikę wschodnią i europejską nowożytną – fajanse i kamionki oraz wczesną porcelanę miśnieńską i wczesną polską.
 

Ogromny wkład w kształt obecnego zbioru ceramiki na Wawelu mają wielcy kolekcjonerzy, którzy swe kolekcje przekazywali w darze dla Zamku Królewskiego. Rodzina Konczakowskich z Cieszyna ofiarowała głównie majoliki i kamionki europejskie oraz kilka znakomitych szkieł. Najważniejsza część zbioru – kolekcja porcelany miśnieńskiej, przeważnie z w. XVIII, eksponowana na I piętrze zamku, jest darem Tadeusza Wierzejskiego z r. 1966. Na szczególną uwagę w tym zespole zasługuje rzeźbiarska grupa Golgota autorstwa Johanna Joachima Kaendlera. Inne znaczące donacje, to dwie kolekcje holenderskich fajnsów z Delft, eksponowane obecnie w zamkowej tzw. Szarej Sieni - zbiór Tadeusza Raabe z Warszawy, przekazany w r. 1978 przez żonę, znana aktorkę Tolę Mankiewiczównę oraz zapis Ireny Antoniny z Szembeków Bobbé z r. 1982, obejmujący obok delftów także porcelanę miśnieńską. W r. 2000 profesor Karolina Lanckorońska ofiarowała na Wawel cztery zabytki antycznej ceramiki greckiej: amforę, kyliks, kantaros i protomę.

W latach sześćdziesiątych w. XX od Pelagii Potockiej nabyto pokaźną i cenną kolekcję ceramiki chińskiej, japońskiej, tureckiej oraz perskiej.

W dziale ceramiki znajdują się także obiekty pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na Wzgórzu Wawelskim. Są to zarówno naczynia, jak i liczny zespół renesansowych i barokowych kafli. Znaleziska te pozwoliły na zrekonstruowanie wyglądu pieców ogrzewających wnętrza zamkowe w w. XVI wieku. Zarówno kafle, jak i modele rekonstrukcji oglądać można na wystawie „Wawel Zaginiony”. Tam też eksponowane są płytki posadzkowe z katedry krakowskiej.

Osobny zespół tworzą, ustawione w komnatach zamkowych, barokowe piece z w. XVIII, pochodzące z zamku w Wiśniowcu na Wołyniu, zakupione i ofiarowane na Wawel przez Rzymsko-Katolickie Towarzystwo Dobroczynności w Petersburgu.

Interesującą grupą, ściśle powiązaną z funkcją reprezentacyjną jaką pełnił zamek w okresie międzywojennym, jest tzw. serwis prezydencki, z którego pochodzą dekorowane złotym Orłem kieliszki i porcelana stołowa. Obiekty te są eksponowane w apartamencie prezydenta Ignacego Mościckiego.

Ceramika

TALERZ majolikowy. Włochy, Wenecja lub Padwa, 3. ćwierć w. XVI. Z dekoracją typu a istoriato, ze sceną z legendy o Amorze i Psyche. Zakup w r. 1938.

PODSTAWA POD DZBAN majolikowa. Włochy, Urbino, warsztat Patanazzich, 1626. Z bogatą dekoracją ornamentalną i herbem minorytów. Dar rodziny Konczakowskich z Cieszyna.

TALERZ porcelanowy. Japonia, Arita, przed 1721. Z dekoracją pejzażową i ornamentalną. Pochodzi z kolekcji królewskiej Augusta II Mocnego, przeznaczonej do Pałacu Japońskiego w Dreźnie. Dar Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu.

GARNITUR TRZECH WAZ fajansowych. Holandia, Delft, około 1740. Z dekoracją malarską na wzór chiński. Dar Ireny Antoniny z Szembeków Bobbe.

IMBRYK kamionkowy. Miśnia, Johann Friedrich Böttger, 1711. Dekoracja lambrekinowa z negroidalnym maszkaronem. Dar Tadeusza Wierzejskiego.

TRZY WAZY porcelanowe, kopie japońskich naczyń w stylu Kakiemona. Miśnia, około 1725. Z kolekcji królewskiej Augusta II Mocnego przeznaczonej do Pałacu Japońskiego w Dreźnie. Dar Tadeusza Wierzejskiego.

CZARKA ZE SPODKIEM do picia czekolady, porcelanowe. Saksonia, Miśnia, 1725-1730. Z dekoracją złoconą, wykonaną w Augsburgu, przedstawiającą chińskie sceny rodzajowe. Dar Tadeusza Wierzejskiego.

TERYNA Z NAKRYWĄ, porcelanowe. Saksonia, Miśnia, około 1730. Z wielobarwną dekoracją lambrekinową i plastyczną figurką koguta na nakrywie. Dar Tadeusza Wierzejskiego.

PÓŁMISEK Z TZW. SERWISU ŁABĘDZIEGO, porcelanowy. Saksonia, Miśnia, Johann Joachim Kaendler i Johann Friedrich Eberlein, 1738-1740. Serwis, zamówiony w Miśni przez hr. Brühla, oznaczony na kołnierzu herbem Brühl-Kolovrat, swą nazwę serwis zawdzięcza reliefowej dekoracji przedstawiającej pejzaż wodny z łabędziami. Zakup w r. 1999.

GOLGOTA, porcelana. Saksonia, Miśnia, Johann Joachim Kaendler, 1743-1744. Wielopostaciowa, pełnoplastyczna grupa rzeźbiarska (15 elementów), na podstawie z dekoracją roślinną. Obiekt wszedł do zbiorów wawelskich zdekompletowany, w r. 2001 zakończono jego konserwację na Wawelu, połączoną z rekonstrukcją brakujących rzeźb w manufakturze w Miśni. Dar Tadeusza Wierzejskiego.

DZBAN fajansowy, tzw. habański. Morawy Północne, 1664. Z herbem Leliwa. Zakup w r. 1938.


 

Kafle

KAFEL Z HERBEM POLSKI. Kraków, 2 ćwierć w. XVI. Glina garncarska szkliwiona; dekoracja reliefowa z Orłem oplecionym literą S. Pochodzi z renesansowego pieca w pałacu królewskim na Wawelu. Znaleziony w czasie prac architektonicznych w r. 1927.

KAFEL Z HERBEM SFORZÓW. Kraków, 2 ćwierć w. XVI. Glina garncarska szkliwiona; dekoracja reliefowa z herbem Sfora Pochodzi z renesansowego pieca pałacu królewskiego na Wawelu. Znaleziony w czasie prac architektonicznych w r. 1927.

KAFEL Z MOTYWEM ROZETY. Kraków, 1524-1535. Glina garncarska szkliwiona; dekoracja reliefowa. Pochodzi z renesansowego pieca pałacu królewskiego na Wawelu. Znaleziony w czasie prac architektonicznych w r. 1927.

KAFEL Z MOTYWEM OWOCU. Kraków, 1524-1535. Glina garncarska szkliwiona; dekoracja reliefowa. Pochodzi z renesansowego pieca pałacu królewskiego na Wawelu. Znaleziony w czasie prac architektonicznych w r. 1927.

KAFEL PÓŁCYLINDRYCZNY z postacią króla. Kraków, warsztat Bartosza z Kazimierza, 1524 - 1535. Glina szkliwiona; dekoracja reliefowa. Pochodzi z renesansowego pieca w pałacu królewskim na Wawelu. Znaleziony w czasie prac architektonicznych w r. 1927.

Figurki

01 - Figurka Polki, Miśnia, Peter Reinicke, 1750-55
02 - Figurka Polki, Miśnia, 1750-55
03 - Figurka Polki, Miśnia, po r. 1759
04 - Figurka Polaka, Miśnia, wg modelu Kaendlera i Reinckego, 1756-60

Dorota Gabryś