Pokaż obrazki | Powrót na stronę

Informacje o Projekcie



Kraków, lipiec 2014

Zamek Królewski na Wawelu rozpoczyna międzynarodowy projekt „Zachować dziedzictwo Smoczej Jamy na Wawelu”.

Będzie on realizowany w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Beneficjentem jest Zamek Królewski na Wawelu-Państwowe Zbiory Sztuki. Partnerem Projektu jest Norweski Instytut Badań Powietrza NILU.
Projekt obejmuje interdyscyplinarne działania, realizowane zarówno w obrębie zamku na Wawelu, jak i poza wzgórzem:

  • Organizacja wystawy pt. „ Dwa oblicza smoka”, której towarzyszyć będzie konferencja naukowa
  • Przeprowadzenie prac badawczych dotyczących statyki i mikroklimatu w obrębie Smoczej Jamy
  • Działania edukacyjne „3 x smok”
  • Spektakle teatralne
Projekt trwa od maja 2014 do października 2015

KOSZT PROJEKTU 953 051,90 PLN
DOFINANSOWANIE EOG 90%
DOFINANSOWANIE MKIDN 10%


Zespół Projektu:

Kierownik projektu: Beata Kwiatkowska-Kopka
Kierownik ds. finansowych: Bożena Westen