Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Pracownie konserwatorskie

Zamek Królewski na Wawelu ma znaczącą tradycję konserwacji. Sam zamek był przed-
mio­tem dwóch monumentalnych konserwacji, przeprowadzonych w latach1905-1939
i 1990-2009.

Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi bardzo istotną część dzia­łalności tej instytucji. Na Wawelu pracuje obecnie 33 wysoko wykwalifikowanych specjali­stów zatrudnionych w 7 pracowniach konserwatorskich, należących do najnowocześniej­szych i najlepiej wyposażonych w Polsce:

• Pracownia Konserwacji Tkanin
• Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych
• Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry
• Pracownia Konserwacji Mebli
• Pracownia Pozłotnicza
• Pracownia Konserwacji Rzemiosła Artystycznego
• Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby

pracownie - link