Ukryj obrazki | Powrót na stronę

Wystawy

Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu są prezentowane na kilku stałych ekspozycjach, przybliżających wygląd królewskiej rezydencji w wiekach XVI i XVII. Wystawy zwiedza się odrębnie.

Od wiosny do wczesnej jesieni odwiedzający mogą także zejść do Smoczej Jamy, wspiąć się na najwyższe poziomy baszty Sandomierskiej lub wybrać się z przewodnikiem na trasę plenerową i poznać dzieje zabudowy i fortyfikacji wzgórza wawelskiego.

Muzeum organizuje także wystawy czasowe i pokazy dzieł sztuki.

wystawy stałe

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie

Nawiązują do wyglądu wnętrz rezydencji królewskiej z w. XVI i początku XVII; obejmują wielkie sale – Poselską (z rzeźbionymi głowami w stropie) i Senatorską. Można tu zobaczyć słynną kolek­cję arrasów króla Zygmunta Augusta, portrety królów, obrazy mistrzów włoskich i holenderskich od w. XV do XVII oraz renesansowe meble włoskie.

Sala Poselska, fot. A. Stankiewicz
Sala Poselska, fot. A. Stankiewicz
Sala Senatorska, fot. A. Stankiewicz
Sala Senatorska, fot. A. Stankiewicz

Prywatne Apartamenty Królewskie

Sale służyły niegdyś monarchom, dworowi oraz gościom podejmowanym przez króla. Wyposa­żenie z epoki renesansu, na uwagę zasługują obrazy włoskie z kolekcji Lankorońskich, w trzech salach zachowane są stropy modrzewiowe, w dwóch barwne fryzy ścienne. W północnym skrzydle zamku znajdują się dwie sale z eksponatami z czasów saskiej dynastii Wettinów, m.in. zbiór porcelany miśnień­skiej oraz sreber stołowych; dwie sale urządzone w stylu klasycystycznym.

Sypialnia, fot. Anna Stankiewicz
Sypialnia, fot. Anna Stankiewicz
Sala Kolumnowa, fot. Anna Stankiewicz
Sala Kolumnowa, fot. Anna Stankiewicz

Skarbiec Koronny i Zbrojownia

Wystawa zajmuje gotyckie i renesansowe pomieszczenia północno-wschodniego narożnika zam­ku, gdzie od w. XIV przechowywano polskie insygnia koronacyjne i klejnoty Rzeczypospolitej. Tu wyeksponowano przedmioty ocalone z pierwotnego skarbca, w tym miecz koronacyjny – Szczer­biec, pamiątki po polskich monarchach, dzieła złotnictwa polskiego, zachodnioeuropejskiego oraz różne rodzaje broni i uzbrojenia od średniowiecza po w. XVIII (m. in. paradne rzędy końskie).

Sala z bronią białą, fot. Anna Stankiewicz
Sala z bronią białą, fot. Anna Stankiewicz

Sztuka Wschodu

W sześciu salach są prezentowane: kobierce, chorągwie i makaty oraz uzbrojenie tureckie, perskie, a także ceramika japońska i chińska. Najcenniejszą część stanowią trofea i pamiątki związane z Janem III Sobieskim i odsieczą wiedeńską (1683).

Sala turecka, fot. Anna Stankiewicz
Sala turecka, fot. Anna Stankiewicz

Wawel Zaginiony

Rezerwat archeologiczno-architektoniczny obejmuje: rotundę ŚŚ. Feliksa i Adaukta (NPMarii) z wieków X/XI, pozostałości stajni i wozowni z wieków XVI/XVII, relikty renesansowych kuchni królewskich oraz przedmioty znalezione na wzgórzu podczas prac wykopaliskowych. Dzieje zabudowy ilustrują plansze, a także model ukazujący układ przestrzenny wzgórza w w. XVIII. Można też obejrzeć wirtual­ną rekonstrukcję budowli z okresu wczesnoromańskiego i romańskiego. Bogaty zbiór renesansowych detali architektonicznych jest eksponowany w Lapidarium.

Sala Lapidarium, fot. Dariusz Błażewski
Sala Lapidarium, fot. Dariusz Błażewski

trasy sezonowe (kwiecień-październik)

Smocza Jama

Osobliwość wawelskiego wzgórza to jaskinia w jego zachodnim zboczu (sprzed 12 mln lat), związana z legendą o smoku i założycielu Krakowa, księciu Kraku. Zwiedzanie Smoczej Jamy rozpoczyna się z terenu wzgórza opodal baszty Złodziejskiej. Długość pieczary wynosi 270 m, a dostępna trasa do zwiedzania 81 m. Wychodząc, na wiślanym bulwarze stajemy przed rzeźbą Smok Wawelski, dłuta Bronisława Chromego z r. 1972.

Baszta Sandomierska

Jedna z dwóch wawelskich baszt obronnych. Wzniesiona ok. r. 1460, za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka, dla wzmocnienia obrony rezydencji królewskiej od strony południowej, najbardziej narażonej na nieprzyjacielski atak. Peł­niła także funkcje mieszkalne – zarówno jako kwatera straży, jak i więzienie dla osób o wyższym statusie społecznym. Z najwyższej kondygnacji można podziwiać zewnętrzny dziedziniec zamku, panoramę Krakowa i okolic.

Budowle i ogrody Wawelu

Trasa plenerowa z przewodnikiem.
Wawelskie wzgórze, z górującym nad nim Zamkiem Królewskimi i Katedrą, przez stulecia spełniało funkcje reprezentacyjne, religijne a także obronne. Budowle powstawały w ciągu prawie dziesięciu wieków – były wielokrotnie przebudowywane i rozbudowywane. Obecnie jest to złożony zespół zabytkowy.
Trasa zaczyna się na wystawie Wawel Zaginiony przy modelu XVIII-wiecznego Wawelu, prowadzi przez dziedziniec arkadowy, do ogrodów królewskich, a następnie na dziedziniec Batorego. Kończy ją indywidualne zwiedzanie Baszty Sandomierskiej – z jej górnej kondygnacji roztaczają się rozległe widoki na Kraków i okolice.