x
Our website uses cookies – files saved on your computer's hard drive in order to remember information about user preferences (more).
You can always reconfigure cookies in the settings of your web browser.
Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

















Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Reservations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Prace popularno naukowe

Ryszard Skowron

Wawel. Kronika dziejów, t. 1
Kronika zawiera chronologiczne zestawienie różnorodnych wydarzeń składających się na bogatą przeszłość Wawelu. Przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Intencją autora było przekazanie Czytelnikom pewnego całościowego obrazu historii wzgórza wawelskiego, na którą składały się obok wydarzeń o znaczeniu ogólnopaństwowym i ogólnonarodowym sprawy związane z życiem dworu królewskiego, kapituły katedralnej i mieszkańców wzgórza. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono dziejom zabudowy Wawelu, pracom konserwatorskim oraz stworzeniu kolekcji dzieł sztuki. Autor wprowadza często cytaty z tekstów źródłowych w celu przybliżenia Czytelnikom atmosfery wydarzeń. Publikację zamykają wykazy książąt krakowskich i królów polskich, koronacji królewskich, biskupów krakowskich, także plany zamku królewskiego i katedry oraz obszerna bibliografia.
Kraków 2001, ss. 368, il. 192, format 19,5 x 26 cm
Cena: 60
hometop