x
Our website uses cookies – files saved on your computer's hard drive in order to remember information about user preferences (more).
You can always reconfigure cookies in the settings of your web browser.
Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Reservations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Seria: Źródła do dziejów Wawelu

Wydawnictwo, którego kolejne tomy przynoszą wypisy z ksiąg kurialnych, konsystorskich, kapitulnych, archiwum Kapituły oraz Kurii Metropolitalnej w Krakowie, a także z rękopisów i druków przechowywanych w Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu. Dotyczą one budowli, wydarzeń i osób związanych ze wzgórzem wawelskim. Teksty w języku łacińskim opatrzono obszernymi komentarzami historycznymi, topograficznymi i notami biograficznymi oraz skorowidzami rzeczowymi, miejscowości i osób (w języku polskim).
Wszystkie tomy mają format B5.
 
TOM I
Rachunki budowy zamku krakowskiego1535, wyd. O. Łaszczyńska,
Kraków 1952, ss. 114, il. 3                                                                            
cena 3
TOM IV
Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1501-1515, wybr. i oprac. B. Przybyszewski,
Kraków 1965, ss. 266                                                                                   
cena 3
TOM V
Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1516-1525, wybr. i oprac. B. Przybyszewski,
Kraków 1970, ss. 306                                                                                   
cena 3
TOM  VII
Rachunki wielkorządowe Jana Bonera 1558, oprac. J. Garbacik,
Kraków 1974, ss. 210                                                                                   
cena 3
TOM  X
Inwentarz katedry wawelskiej z roku 1563, oprac. A. Bochnak,
Kraków 1979, ss. 334                                                                                    
cena 3
TOM  XI
cz. 1: Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1526-1529, oprac. B. Przybyszewski,
Kraków 1984, ss. 189                                                                                    
cena 3
cz. 2: Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1530-1533, oprac. B. Przybyszewki,
Kraków 1986, ss. 263                                                                                    
cena 3
cz. 3: Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1534-1535, oprac. B. Przybyszewki,
Kraków 1987, ss. 322                                                                                   
cena 3
cz. 4: Wypisy źródłowe do dziejów. Artyści i rzemieślnicy krakowscy w latach 1526-1535, oprac. B. Przybyszewski,
Kraków 1985, ss. 139                                                                                   
cena 3
TOM XII
cz. 1: Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1536-1538, oprac. B. Przybyszewski,
Kraków 1989, ss. 228                                                                                  
cena 3
cz. 2: Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1539-1541, oprac. B. Przybyszewski,
Kraków 1991, ss. 235                                                                                   
 cena 3
cz. 3: Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1542-1545, oprac. B. Przybyszewski,
Kraków 1997, ss. 250                                                                                  
cena 3
TOM  XIII
Kaplica Zygmuntowska. Materiały źródłowe 1517-1977, oprac. A. Franaszek, B. Przybyszewski,
Kraków 1991, ss. 329                                                                                  
cena 3
TOM XIV
Fabrica Ecclesiae Cracoviensis. Materiały źródłowe do dziejów katedry krakowskiej w XVIII w. z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich, oprac.B. Przybyszewski,
Kraków 1993, ss. 286                                                                                 
cena 4
TOM XV
Rachunki podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego z lat 1510-1511, oprac. A. i H. Wajs,
Kraków 1997, ss. 85                                                                                  
cena 10
TOM XVI
Rachunki budowy zamku krakowskiego 1531, oprac. M. Ferenc,
Kraków 2000, ss. 110                                                                                  
cena 20
TOM XVII
Rachunki budowy zamku krakowskiego 1532, oprac. M. Ferenc,
Kraków 2003, ss. 88
cena 20
hometop