Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Resrvations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Seria: Acta archeologica waweliana

Tom II
SPIS TREŚCI
I. Boháčová: Umocnienia Grodu Praskiego w okresie wczesnego średniowiecza. Nowe źródła i ich wstępna interpretacja
J. Frolík: Dom biskupi na Zamku Praskim do końca XIII wieku
Z. Dragoun: Wkład archeologii do rozpoznania romańskiej architektury historycznych miast praskich (badania z lat 1971-1991)
S. Kozieł: Technologia murów budowli przedromańskich na Wawelu
A. Kukliński: Rotunda romańska i narożnik budowli czworokątnej (?) u stóp baszty Sandomierskiej na Wawelu
H. Zoll-Adamikowa: Wczesnokarolińskie okucie z ornamentem zoomorficznym znalezione w Krakowie na Wawelu
J. Firlet, Z. Pianowski: Wyniki badań archeologicznych w rejonie katedry i pałacu królewskiego na Wawelu (1981-1994)
Streszczenia w języku angielskim.
Kraków 1998, ss. 118, il. 96, format A4
Cena: 18
hometop