x
Our website uses cookies – files saved on your computer's hard drive in order to remember information about user preferences (more).
You can always reconfigure cookies in the settings of your web browser.
Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Reservations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Seria: Studia Waweliana

Tom I
SPIS TREŚCI
M. Walczak: Przemiany architektoniczne katedry krakowskiej w pierwszej połowie XV wieku i ich związek z działalnością fundacyjną kardynała Zbigniewa Oleśnickiego
A. Franaszek, W. Urban: Oblaty dokumentów dokonane przez księdza Stanisława Fogelwedera
J. Renner: Późnorenesansowe kafle wawelskie z motywem rozety w kwadracie
R. Skowron: Restauracja i urządzenie zamku wawelskiego na przyjazd króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1787
J. Daranowska-Łukaszewska: Kto jest autorem nagrobka biskupa Kajetana Sołtyka w katedrze na Wawelu?
A. Witko: Nowe urządzenie krypt królewskich na Wawelu w latach siedemdziesiątych XIX wieku
VARIA
Jan Błyskosz (1931-1992)
Z. Marek: W sprawie "klątwy" króla Kazimierza Jagiellończyka
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w latach 1990-1991.
Kraków 1992, ss. 138, il. 98, format A4
Cena: 5
Tom IV
SPIS TREŚCI
J.Wyrozumski: Święty Gereon i próba zaszczepienia jego kultu w Polsce
K. Czyżewski, M. Walczak: Ślepe maswerki w katedrze krakowskiej
W. Marcinkowski: Późnogotyckie "Narodziny Chrystusa" w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Uwagi o szwabsko-bawarskim stylu reliefu
B. Frey-Stecowa: Znaczenie wzorów graficznych dla identyfikacji wizerunków na fryzie w krużgankach zamku wawelskiego
K. Kuczman: Renesansowe głowy wawelskie. Stan wiedzy i postulaty badawcze
K. Wróblewska: Portret Fryderyka Henryka Orańskiego, namiestnika Zjednoczonych Niderlandów
O. Sieradzka: Portrety Wielopolskich z wieku XVIII w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
M. Adamska: Przedmioty ze zbiorów wawelskich w "Album zamoyskim". Przyczynek do XIX- wiecznej ikonografii zabytków sztuki w Polsce
R. Skowron: Tomasza Prylińskiego "Zdanie sprawy ze studiów i poszukiwań do planów zamku królewskiego na Wawelu"
VARIA
K. Jachieć: Anna Misiąg-Bocheńska (1904-1994)
K. Czyżewski, D. Nowacki, M. Piwocka: "Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII" - na marginesie wystawy
P. Stępień: Sień wjazdowa pałacu wawelskiego - uwagi po konserwacji
K. Czyżewski: Nowa ekspozycja w muzeum katedralnym na Wawelu
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w roku 1994
Kraków 1995 , ss. 212, il. 232, format A4
Cena: 15
Tom V
SPIS TREŚCI
M. Myśliński: Stauroteka bizantyńska ze Skarbca Koronnego na Wawelu
M. Hennel-Bernasikowa: Czarno-białe tkaniny Zygmunta Augusta
D. Nowacki, B. Vitkauskiené: Srebrna kaseta w Skarbcu Koronnym na Wawelu i jej twórca
M. Piwocka: Namiot z kolekcji Lanckorońskich w Zamku Królewskim na Wawelu
R. Skowron: Apartament królewski w zamku krakowskim w XVII wieku. Analiza wstępna
F. Leśniak: Królewskie komisje inwentarzowe w wielkorządach krakowskich (2. połowa XVI-XVIII w.)
W. Niewalda, H. Rojkowska: Fortyfikacje kleszczowe Wawelu. Badania architektoniczne elewacji zewnętrznych
P. Stępień: Problemy technologiczne konserwacji fortyfikacji kleszczowych Wawelu
E. Bularz-Neugebauer, R. Skowron: Wawelska manufaktura sukienna z okresu Wolnego Miasta Krakowa
A. Szczerski: Ze studiów nad obrazami szkoły angielskiej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu "Krajobraz z chatą" i "Krajobraz wiejski"
VARIA
O. Sieradzka: O kilku małopolskich dziełach sztuki z drugiej połowy XV wieku, niegdyś w zbiorach wawelskich
A. Betlej: Nieznany projekt nagrobka Jana Aleksandra Lipskiego
T. Węcławowicz: Ostrołukowe płyciny maswerkowe przy oknach katedry wawelskiej
K. Czyżewski, M. Walczak: Raz jeszcze o ślepych maswerkach gotyckich w katedrze krakowskiej
K. Czyżewski: Konserwacja ołtarza i tabernakulum w kaplicy Batorego w katedrze na Wawelu
K. Kuczman: Prace nad wawelską częścią kolekcji Lanckorońskich (I)
Sprawozdanie z działalności Państwowych Zbiorów.
Streszczenia w języku angielskim Sztuki na Wawelu w roku 1995.
Kraków 1996, ss. 212, il. 232, format A4
Cena: 20
Tom VI/VII
SPIS TREŚCI
A. Łaguna: Gotycka skrzyneczka z kości słoniowej w skarbcu katedralnym na Wawelu
B. Frey-Stecowa: Rola grafiki w powstaniu renesansowych fryzów podstropowych w Zamku Królewskim na Wawelu
J. Miziołek: Toskańskie malarstwo cassonowe z kolekcji Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Studium wstępne
D. Nowacki, M. Piwocka: Orzeł w Skarbcu Koronnym na Wawelu. Ze studiów nad klejnotem doby manieryzmu
VARIA
D. Nowacki: A Gothic Pendant in the Wawel Collections
E.M. Firlet: Zabudowa wawelskiego wzgórza na portrecie Zygmunta I Starego z roku 1554. Najstarszy widok zamku od strony północno-zachodniej
R. Skowron: Nowe źródła do odbudowy zamku królewskiego na Wawelu po pożarze w roku 1702
K. R. Prokop: Konsekracje biskupie w katedrze na Wawelu w okresie niewoli narodowej (1795-1918)
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1996-1997.
Kraków 1997-1998, ss. 232, il. 271, format A4
Cena: 22
Tom VIII
SPIS TREŚCI
T. Węcławowicz: Fazy budowy prezbiterium katedry na Wawelu na przełomie wieków XIII i XIV. Kościoły biskupów Muskaty, Nankera i Grota
K. Czyżewski, M. Walczak: Z badań nad gotycką katedrą w Krakowie
S. Lenczowska: Meble "drugiego renesansu" francuskiego w zbiorach wawelskich. Wzory graficzne płaskorzeźbionych "panneaux"
M. Piwocka: Jeszcze o misie i dzbanie z herbami Chodkiewiczów w skarbcu katedry na Wawelu
J.T. Petrus: Nieświeska kolekcja luf armatnich w świetle inwentarza z roku 1857
J. Gwizdałówna: Ostatnie lata wawelskiego miasteczka. Przemiany zabudowy zachodniej części wzgórza w drugiej połowie XIX wieku
M. Janicki: Tabliczki trumienne i epitafia na sarkofagach królewskich (1519-1596)
I. Kaniewska: Fundacja Melchiora i Baltazara Sobków w kaplicy Św. Trójcy w katedrze na Wawelu
R. Skowron: Związki Tadeusza Czackiego z Wawelem. Część I: "Zamek ten [...] godzien jest, aby baczność rządową zastanowił"
P. Stępień: "Cegiełki wawelskie" po konserwacji
VARIA
A. Łaguna-Chevillotte: Dwa dyptyki z kości słoniowej w Skarbcu Koronnym na Wawelu
M. Szewczyk-Naruszewicz: Konserwacja tkaniny z miecza koronacyjnego Augusta III
E.M. Firlet: "Tablica pomnikowa" księcia Krakusa na wzgórzu wawelskim
P. S. Szlezynger: Przyczynek do działalności konserwatorskiej Adolfa Szyszko-Bohusza na Wawelu
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w roku 1998.
Kraków 1999, ss. 274, il. 218, format A4
Cena: 27
Tom IX/X
SPIS TREŚCI
J. Mühlemann: Opowieść o rycerzu Ereku na krzyżu z diademów w skarbcu katedry krakowskiej na Wawelu
S. Mossakowski: Uroczystości wawelskie w styczniu 1649 roku a projekty Giovanniego Battisty Gisleniego
M. Domin: Dary papieskie dla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery
J. Gwizdałówna: Dom wikariuszy na Wawelu
P. Stępień: Badania architektoniczne elewacji zamku na Wawelu. WSPOMNIENIE
J.T. Petrus: Zuzanna Puget (1940-2001)
VARIA
B. Malik: Relikty przedromańskiej dekoracji plecionkowej na Wawelu
Z. Szczerbik: Sejm koronacyjny Władysława IV w roku 1633
A. Piskorz: Pamiątki funeralne króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
J. Urban: Akt fundacji kaplicy Potockich z roku 1840 w katedrze krakowskiej
B. Ciciora: Rachunek Aleksandra Ziembowskiego za wykonanie kopii przedmiotów z grobu Kazimierza Wielkiego
A. Janczyk: Saturnina Świerzyńskiego wnętrza katedry wawelskiej
K.R. Prokop: Dwudziestowieczne konsekracje biskupie w katedrze na Wawelu
K. Kuczman: Prace nad wawelską częścią kolekcji Lanckorońskich (II). Dossa Dossiego "Jowisz, Merkury i Cnota". Nota katalogowa
E. Wiłkojć: Konserwacja fragmentów dwóch gotyckich ołtarzy z katedry na Wawelu
M. Biborski, Z. Kędzierski, J. Stępiński: Konserwatorskie analizy metalograficzne pękniętego serca dzwonu Zygmunta
Streszczenia w języku angielskim.
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1999-2000.
Spis artykułów t. I-X. Indeks autorów t. I-X.
Kraków 2000/2001, ss. 312, il. 135, format A4                                            
Cena: 30
Tom XI/XII
SPIS TREŚCI
Marek Walczak: Kanonizacja św. Stanisława jako temat historyczny w sztuce Krakowa
Marek A. Janicki: Zaginione inskrypcje poetyckie katedry wawelskiej (do końca XVI wieku).Część I: Epitafia biskupie i królewskie
Jerzy Żmudziński: Uwagi w sprawie datowania scyfusa królowej Jadwigi ze zbiorów drezdeńskich (w nawiązaniu do wystawy „Wawel 1000-2000”)
Dobrosława Horzela: Twórczość rzeźbiarska warsztatu tryptyku Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu      
Paweł Pencakowski: Renesansowy ołtarz główny z katedry krakowskiej w Bodzentynie
Rafał Jaworski: Zastawa paradna wielkich książąt litewskich w świetle spisu z roku 1545
Magdalena Piwocka: Proporzec Karola X Gustawa w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
Jacek Kriegseisen: Srebrny serwis stołowy króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Przyczynki do biografii i twórczości gdańskiego złotnika Petera von der Rennena
Kazimierz  Kuczman: Elekcja Wettina na króla polskiego – dzieło Jana Piotra Norblina
Agnieszka Janczyk: Portrety wiązane z Janem Chrzcicielem Lampim Starszym w zbiorach wawelskich
Agnieszka Janczyk: Kilka uwag na temat widoków Wawelu w grafice polskiej dwudziestolecia międzywojennego
Lanckoronsciana
Kazimierz Kuczman: Karoliny Lanckorońskiej stosunek do Wawelu
Michał Myśliński: Wczesnobizantyńska gemma w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
Grzegorz Konsalik: „Adoracja pasterzy” Mariotta di Nardo ze zbiorów Karola Lanckorońskiego
Varia
Marek Janicki: „Człowiek – boże igrzysko” czyli o zaginionych inskrypcjach sprzed bramy zamku wawelskiego...
Jacek Kriegseisen: W sprawie srebrnego kufla Gabriela Wulffa
Ryszard Skowron: O powrót na Wawel królewskich pamiątek ze zbiorów książąt Czartoryskich
Wspomnienia
Maria Hennel-Bernasikowa: Maria Piątkiewicz-Łęska (1925–2002)
Ks. Andrzej witko: Ksiądz Bolesław Przybyszewski – miłośnik i badacz Wawelu
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 2001–2002.
Wykaz skrótów. Indeks nazwisk.
Kraków 2002/2003, ss. 315, il. , format A4                                                  
Cena: 40
hometop