x
Our website uses cookies – files saved on your computer's hard drive in order to remember information about user preferences (more).
You can always reconfigure cookies in the settings of your web browser.
Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Reservations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Seria: Studia do dziejów Wawelu

Kończący serię Tom V
SPIS TREŚCI
K. Kuczman: J.T. Petrus, Jerzy Szablowski 1906-1989. Spis publikacji Jerzego Szablowskiego
W. Heflik, K. Matl: Charakterystyka geologiczna jaskini Smocza Jama na Wawelu.
J. Piaskowski:  Technologia wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych ze wzgórza wawelskiego
K. Wasylikowa: Roślinność wzgórza wawelskiego we wczesnym i późnym średniowieczu na podstawie badań paleobotanicznych
J. Kalinowska:  Kaplica Jana Hinczy w katedrze na Wawelu i jej malowidła ścienne
K. Targosz, Kaplica biskupa Jakuba Zadzika w katedrze na Wawelu i jej architekt Sebastian Sala
I. Burnatowa:  Płaszcz kawalera Orderu Św. Ducha ofiarowany królowi Janowi III Sobieskiemu
J. Szablowski: Nieznane i mało znane plany katedry wawelskiej (ich znaczenie dla dziejów Wawelu i topografii zabytku)
MISCELLANEA
Z. Pianowski: W sprawie sporu o fundację katedry gotyckiej na Wawelu
Z. Fuiński: Uwagi o wawelskiej zbroi turniejowej
M. Hennel-Bernasikowa: Dziewiętnasty arras biblijny z kolekcji króla Zygmunta Augusta
J.T. Petrus: Strzelba z 1615 r. w zbiorach wawelskich
M. Hennel-Bernasikowa: Dwa gobeliny według projektów Jacoba Jordaensa w zbiorach wawelskich
R. Skowron: Towarzystwo Dobroczynności. Organizacja i działalność Ogólnego Domu Schronienia Ubogich na Wawelu (1816-1846)
B. Fischinger: Obraz Saturnina Świerzyńskiego "Wnętrze katedry wawelskiej"
L. Lameński: Muzeum Narodowe i Lapidarium na wzgórzu wawelskim w przeistoczonym gmachu poszpitalnym
K. Wilkus: Odkrycie grobów królewskich w katedrze wileńskiej
Streszczenia w języku francuskim.
Kraków 1991, ss. 584, il. 249, format A4
Cena: 5
Miejsce powyższej serii zajmują dwie edycje:

ACTA ARCHAEOLOGICA WAWELIANA
(obejmują prace monograficzne i zbiorowe)

STUDIA WAWELIANA
(tematyka z zakresu historii, historii sztuki i nauk pokrewnych)
hometop