x
Our website uses cookies – files saved on your computer's hard drive in order to remember information about user preferences (more).
You can always reconfigure cookies in the settings of your web browser.
Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Reservations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Seria: Biblioteka wawelska

Antoni Franaszek
Budowle gotyckie zamku królewskiego na Wawelu na tle dziejów w czasach nowożytnych
Autor omawia funkcje i nazewnictwo czterech zachowanych do dziś budowli gotyckich: Kurzej Stopki, Pawilonu Gotyckiego, baszty Jordanki i Senatorskiej, które przez wielu badaczy były błędnie określane. Podjęta została polemika z ich poglądami, a w konkluzji podane uzasadnione tezy. Nieznane fakty oraz próby wyjaśnienia etymologii nazw historycznych zostały wplecione w interesująco ukazane dzieje pałacu gotyckiego.
Streszczenie w języku francuskim.
Kraków 1989 (wyd. 2), ss. 128, il. 8, 5 planów, format B5
Cena: 3
Franciszek Leśniak
Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku.
Gospodarze zamku wawelskiego i majątku wielkorządowego Monografia obejmująca trzy stulecia działania wielkorządców i funkcjonowania urzędu. Autor ustalił daty i zasady obejmowania, piastowania i składania urzędu. Wprowadził istotne korekty do opracowania Urzędnicy województwa krakowskiego; skorygował zapisy herbarzy, ustalił pochodzenie, koligacje rodzinne, przebieg wykształcenia, osiągane urzędy. Praca zawiera 44 biogramy wielkorządców, z których niewielu uwzględnia Polski słownik biograficzny.
Streszczenie w języku angielskim.
Kraków 1996, ss. 328, il. 17, 3 mapy, format B5
Cena: 20
hometop