x
Our website uses cookies – files saved on your computer's hard drive in order to remember information about user preferences (more).
You can always reconfigure cookies in the settings of your web browser.
Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Reservations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Katalog zbiorów

Maria Piątkiewicz-Dereniowa
Fajanse z Delft w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Katalog zbiorów.
Trzeci katalog, autorstwa Marii Piątkiewicz-Dereniowej z zakresu ceramiki (dwa wcześniejsze obejmowały kolekcję majoliki i porcelany miśnieńskiej), dotyczy fajansów z Delft. Wawelska kolekcja tej porcelany, której 46 przykładów zaprezentowano w książce, została zapoczątkowana tuż po I wojnie światowej, kiedy liczyła zaledwie sześć sztuk. Była stale wzbogacana głównie dzięki ofiarodawcom. Mimo iż w momencie publikowania katalogu wawelski zespół zajmował skromne miejsce na tle zasobów delftów zgromadzonych w polskich zbiorach, to autorka doskonale przedstawiła szeroki zakres problemów, które wiążą się z tego typu ceramiką. Dzięki równoległej, angielskiej wersji językowej opracowanie to funkcjonuje w literaturze fachowej i stanowi materiał porównawczy dla specjalistów. Edycję wzbogacają skorowidze garncarzy, właścicieli i nazw warsztatów oraz sygnatury zabytków.
Kraków 1996, ss. 148, il. 58, format 20,7 x 20,9 cm
Cena: 13
Maria Hennel-Bernasikowa
Gobeliny XV-XIX wieku w Zamku Królewskim na Wawelu. Katalog zbiorów.
Przedstawione tu tkaniny (71 pozycji). reprezentują poszczególne epoki (od gotyku do klasycyzmu i neobaroku), zmiany stylowe i ośrodki tkackie. Kolekcja ta nie ma historycznej tradycji, ale w Polsce stanowi liczebnie największy zespół. Katalog ze względu na materiał porównawczy, ukazanie walorów technicznych i artystycznych tapiserii wawelskich oraz równoległe wydanie w języku angielskim powinien zainteresować badaczy rzemiosła artystycznego w kraju oraz za granicą.
Kraków 2000, ss. 360, il. 218, format 23 x 27 cm
Joanna Winiewicz-Wolska
Malarstwo holenderskie w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Katalog zbiorów.
To pierwsza publikacja, w której obrazy holenderskie w tak sporej liczbie, bo ponad 100, znalazły szerokie i wyczerpujące naukowe omówienie. Tworzenie haseł katalogowych poprzedziły szczegółowe badania i studia przeprowadzone przez autorkę w licznych ośrodkach zagranicznych, m.in. w Hadze, Utrechcie, Rotterdamie, Amsterdamie i Brukseli. Wnikliwe analizy porównawcze doprowadziły autorkę do potwierdzenia lub też - jak to się stało w kilkunastu przypadkach - zmiany tradycyjnie przyjętych atrybucji obrazów. Dzięki anglojęzycznej wersji katalog zyska zapewne wielu czytelników wśród badaczy zagranicznych i skłoni do podjęcia fachowej dyskusji na temat trafności ustaleń.
Kraków 2001, ss. 398, il. 141, format 23 x 27 cm
Cena: 80
Andrzej Fischinger, Dariusz Nowacki
Złotnictwo dawnych Prus Królewskich i Książęcych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Katalog zbiorów.
Pierwsza książka z zamierzonej serii wydawnictw prezentujących zasoby złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu. Zbiór sreber pomorskich, choć stosunkowo niewielki - liczący 55 obiektów (w tym 38 sreber gdańskich, 5 królewieckich) - należy do bardziej reprezentatywnych w Środkowej Europie; zawiera kilka arcydzieł godnych najznamienitszych kolekcji, a ponadto szereg przedmiotów dobrej klasy artystycznej, jakich bardzo wiele pojawia się na światowym rynku antykwarskim. Obejmuje wyroby powstałe od około r. 1500 do końca w. XVIII. Katalog jest rezultatem blisko dwudziestoletnich badań autorów, od lat publikujących studia na temat europejskiego złotnictwa. Szeroko uwzględnia analogiczne srebra przechowywane w światowych muzeach oraz - co szczególnie ważne w odniesieniu do gdańskich wyrobów złotniczych - znane z handlu. Przynosi wiele nowych ustaleń w odniesieniu do poszczególnych warsztatów (m. in. rozwiązania dotychczas anonimowych znaków), a nawet ośrodków złotniczych. Katalog formułą merytoryczną i także szatą graficzną nawiązuje do najlepszych zachodnioeuropejskich rozumowanych katalogów złotnictwa, opracowanych dla kolekcji tej rangi co zbiór Thyssen-Bornemisza (Lugano-Ticino), czy Rotschildów (Waddesdon Bequest, British Museum w Londynie). Istotnymi elementami katalogu są obszerna bibliografia, będąca swego rodzaju przewodnikiem po specjalistycznej literaturze dotyczącej tytułowego problemu, oraz indeksy, a angielska wersja pozwoli na poznanie zbioru przez zagranicznych badaczy.
Kraków 2000, ss. 353, il. 136, 132 znaki złotnicze i 81 reprodukcji z materiałem porównawczym, format 23 x 27 cm
Cena: 60
Agnieszka Janczyk, Joanna Winiewicz Wolska, Kazimierz Kuczman
100 najpiękniejszych obrazów w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu
Album zawiera reprodukcje obrazów reprezentujących różne szkoły europejskie: polską (od gotyku do w. XX) – obrazy Michałowskiego, Siemiradzkiego, Matejki; włoską (w. XIV-XVIII) – głównie z daru Karoliny Lanckorońskiej; niemiecką – Amberger, Pencz; francuską, flamandzką, holenderską, angielską, hiszpańską i rosyjską. Przy każdym dziele informacja o autorze oraz objaśnienie formy i symboliki malowidła.
Kraków grudzień 2004, ss. 212, (wersja angielska w przygotowaniu)
cena: 70 zł oprawa miękka
cena:  80 zł oprawa twarda
hometop